Puls Ziemi 3 to zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla uczniów dawnej trzeciej klasy gimnazjalnej. Zawiera praktyczne i pozwalające utrwalić wiadomości uzyskane z lekcji lub podręcznika zadania w zakresie geografii fizycznej i społeczno- ekonomicznej Polski. Zeszyt ćwiczeń zawiera kilka modułów, regularnie pojawiających się w rozdziałach, których celem jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy geograficznej. Te moduły pojawiają się pod nazwą:

– ” Sprawdź, czy znasz mapę!”- ułatwia pracę z mapą i zapoznaje z określonymi obszarami, pozwala odszukać wskazane w poleceniu miejsca,

– “Na dobry początek” oraz “Dla dociekliwych”- pozwala zróżnicować poziom trudności zadań i zachęcić do nauki osoby bardziej zainteresowane tematem,

– ” Zapamiętaj!”- służy utrwaleniu zdobytej wiedzy,

– “Testy powtórzeniowe”, “To było na egzaminie”- pozwalają usestymatyzować wiedzę oraz zapoznać się z przykładowymi pytaniami, które mogą pojawić się na egzaminie lub sprawdzianie,

– “Korzystam z informacji”, ” Krzyżówki geograficzne”- dostarczają informacji dla ciekawych nowych informacji oraz pozwalają wykorzystać posiadaną wiedzę,

– kody dostępu (QR) zawierają dodatkowe zadania, które uczniowie mogą indywidualnie rozwiązywać w domu lub stanowić alternatywę dla nauczyciela w czasie lekcji.

Zakres tematyczny podręcznika Puls Ziemi 3:

– miejsce Polski na mapie oraz przyroda ( granice Polski, sąsiedzi Polski, geologia, gleby, fauna i flora),

– powierzchnia, społeczeństwo i problemy społeczno- demograficzne ( powierzchnia kraju, zaludnienie, miasto vs wieś- przyczyny migracji, skutki migracji, wyznania na obszarze Polski, zatrudnienie vs bezrobocie,urbanizacja),

– sytuacja rolnictwa (przyczyny, rodzaje rolnictwa, sposoby rozwoju),

– przemysł w Polsce (sytuacja górnictwa, rodzaje górnictwa i energetyki),

– usługi w Polsce ( rodzaje transportu: lądowy, wodny, lotniczy; turystyka, handel zagraniczny),

– ochrona środowiska ( sposoby ochrony środowiska indywidualne i globalne oraz stopień zniszczenia środowiska naturalnego),

– omówienie regionów geograficznych Polski,

– miejsce Polski na mapie świata.

Materiał w przystępny sposób przedstawia zagadnienia geograficzne dotyczące Polski. Uczeń poznaje położenie Polski na mapie Europy oraz jej najbliższych sąsiadów. Zapoznaje się także z budową geologiczną, roślinnością, glebą, klimatem, rodzajem wód i światem zwierzęcym. Oprócz zagadnień związanych z mapą, geologią, uczeń ma również możliwość zapoznać się z problemami społeczno- demograficznymi Polski, przemysłem, usługami czy ochroną środowiska, co buduje szeroki obraz Polski. Teoretyczne podstawy z lekcji może przenieść do praktycznego użytku, dzięki zawartym w zeszycie ćwiczeń zadaniom.